Tehnologija slušnih aparata, uostalom kao i kod drugih elektronskih uređaja, klasifikovana je po tehnološkim nivoima. To su: osnovni, standard, napredni i premijum. Svaki nivo tehnologije slušnih aparata daje odgovarajući nivo obrade zvuka različitih zvučnih situacija.

 

Mi smo zbog specifičnosti našeg tržišta napredni nivo podelili na srednji-viši i visoki, čime su mogućnosti slušnih aparata na tim nivoima bolje prilagođeni cenovnim klasama. A činjenica je da tehnološki nivoi najviše uslovljavaju cenu koštanja ovih sofisticiranih uređaja. Opseg cena na jednom tehnološkom nivou delimično zavisi i od izabranog tipa aparata i time načina njegove implementacije.

 

Odgovarajući izbor tehnološkog nivoa od suštinskog je značaja za krajnje zadovoljstvo tokom korišćenja slušnog aparata.

 

OSNOVNI tehnološki nivo je uglavnom za osobe koje se mnogo ne kreću. Možete očekivati da će Vam osnovna tehnologija pomoći u mirnijim zvučnim situacijama. Ovi aparati omogućavaju razumevanje razgovora jedan na jedan, čak i ako Vam osoba govori iz druge sobe. Od njih se takođe može očekivati da će Vam pomoći u razgovoru s malim grupama u tišim situacijama. Takođe bi Vam trebali pomoći oko TV-a i radija. Dobro programirani osnovni slušni aparati pomoći će i u manje bučnim okruženja (pri tome je poželjno korišćenje dva aparata ukoliko postoji oštećenje na oba uha).

 

STANDARD tehnološki nivo je za osobe koje su malo aktivnije u svojim svakodnevnim aktivnostima. Karakteristike ovih slušnih aparata su bolje od osnovnih karakteristika. Možete očekivati svu pomoć koju bi Vam pružio osnovni slušni aparat, ali na višem nivou; i povrh toga možete očekivati pomoć u malo izazovnijim zvučnim okruženjima. Kao na primer u grupnim situacijama, na manjim sastancima, izlascima, u prodavnicama i restoranima. Pri tome se podrazumeva uobičajeni nivo buke okruženja u kome ovi aparati standardno dobro pomažu. Stoga predstavljaju standardno dobro rešenje.

 

SREDNJI & VIŠI tehnološki nivoi obuhvataju širi oseg slušnih rešenja ali im je zajedničko da su zaista dobri za aktivnije ljude i daju dobar kvalitet zvuka i jasnoću govora u većini situacija. Možete očekivati svu pomoć koju dobijete od dva prethodna nivoa slušne tehnologije, ali složene zvučne situacije više neće biti mogući problem. Obično na ovom nivou možete očekivati pomoć u situacijama kao što su velike dvorane ili crkve. Trebali biste biti u prilici da dobro čujete u pozorištu, a i muzika bi trebalo da zvuči prilično dobro, pogotovu jer je moguće korišćenje dodatnih bluetooth uređaja za bežični prenos zvuka iz audio uređaja i telefona; a dostupne su i aplikacije za pametne telefone kojima se aparati mogu pretvoriti u još funkcionalnije uređaje. Generalno, razumevanje govora u bučnijim situacijama je osigurano, a da li srednji ili viši nivo, preporuka se daje u zavisnosti od nekih specifičnih zahteva i potreba korisnika.

 

VISOKI tehnološki nivo je napredan, visokotehnološki nivo na kome je objedinjen najveći broj tehnoloških karakteristika. Ali postoje jasne razlike između ovih i premium uređaja i postoje dobri razlozi zašto možda izabrati premium tehnologiju, ali ovi uređaji su fantastični. Možda, ako želite da čujete izuzetno dobro, a niste više u radnom odnosu i ekstremno aktivni, ovaj tehnološki nivo može biti racionalno rešenje za vaš sluh jer ne pravite veliki kompromis, a dostupni su i svi dodatni uređaji...

 

PREMIJUM tehnološki nivo podrazumeva da slušni aparati sadrže sve najnovije tehnološke karakteristike. Ako jednostavno morate dobro da čujete u svakoj situaciji, ovi uređaji su verovatno pravi za Vas. Dizajnirani su tako da mogu uraditi sve što i aparati na nižim nivoima, ali izuzetno bolje i više, pružajući najbolju jasnoću govora i najprirodniji zvuk u gotovo svakoj zvučnoj situaciji. Na premijum nivou dva slušna aparata zaista će raditi kao par, odlučujući o tome kako će delovati u svakom trenutku kako biste čuli najbolje moguće. Ovaj nivo tehnologije je namenjen aktivnim ljudima koji žele da zaborave na problem sa sluhom i da koriste dodatne pogodnosti najsavremenije tehnologije.

 

Slušni aparati su mali uređaji koji imaju izuzetnu vrednost i prave suštinsku razliku za korisnika koji ima oštećen sluh. Razvoj slušne tehnologije koja je implementirana u njima se meri stotinama godina radnog staža za samo jednu novu elektronsku platformu, a koja se pojavljuje na tržištu svakih nekoliko godina.

 

Otud su i cene slušnih aparata dosta visoke. U razvijenim zemljama od 750-2500 EUR, dok su kod nas cene dosta niže: od 250-1500 EUR, zavisno od tehnološkog nivoa, a za iste modele od istog proizvođača. Razlog za to je svakako niži životni standard kod nas.

 

Na cenu slušnih aparata utiče dosta faktora, a mi pravimo suštinsku razliku u ceni prema aktuelnosti tehnologije. To znači da nije isto ako kupujete slušne aparate određenog tehnološkog nivoa najnovije generacije i one koji postoje na tržištu više godina.

 

Ovo su potvrđene informacije od strane inžinjera koji kontinuirano razvijaju nove tehnološke platforme, a najbolja potvrda su svakako naši korisnici koji nas svakodnevno uveravaju svojim doživljajem kvaliteta zvuka prilikom isprobavanja slušnih aparata najnovije generacije.

 

Dakle, rasponi cena kod različitih tehnoloških nivoa podrazumevaju:

 

  1. aktuelnost tehnološke platforme;
  2. da li se kupuje jedan ili dva aparata;
  3. da li je gotovinsko ili odloženo plaćanje;
  4. da li postoje trenutni akcijski popusti.

 

Cenovne klase prema tehnološkim nivoima za jedan slušni aparat su:

 

OSNOVNI tehnološki nivo (cenovna klasa 25.000 - 35.000 RSD)

 

STANDARD tehnološki nivo (cenovna klasa 36.000 - 55.000 RSD)

 

SREDNJI & VIŠI tehnološki nivo (cenovna klasa 56.000 - 99.000 RSD)

 

VISOKI tehnološki nivo (cenovna klasa 110.000 - 139.000 RSD)

 

PREMIJUM tehnološki nivo (cenovna klasa 140.000 - 179.000 RSD)

 

Ukoliko su ispunjeni uslovi za dobijanje pomoći od zdravstvenog osiguranja za nabavku slušnog aparata za civilne i vojne osiguranike, cena se umanjuje za vrednost naloga za slušni aparat.

 

Ukoliko osiguranik ispuni uslove da dobije propisani iznos za nabavku slušnog aparata u vidu naloga za slušno pomagalo, maloprodajna cena se umanjuje za vrednost overenog naloga.

 

Odrasli imaju pravo na nalog za jedan slušni aparat, a deca na nalog za dva slušna aparata.

 

Vrednost naloga Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja (RFZO) za slušno pomagalo (sa PDV-om) je: 27.500,00 dinara za odrasle, a za decu po 33.000,00 dinara, odnosno 66.000,00 dinara ukoliko dete treba da koristi aparate obostrano.

 

Uslovi za nalog RFZO-a:

1) za penzionere i nezaposlena lica - da je oštećenje sluha na oba uha u dve tačke govornog područija* minimalno na 70 dB (nalog se zanavlja posle 7 godina);

2) za zaposlena lica - da je oštećenje sluha na oba uha u dve tačke govornog područija* minimalno na 45 dB (nalog se zanavlja posle 7 godina);

3) za decu - da je potrebno korišćenje slušnih aparata (nalog se zanavlja posle 2 godine, a važi i za studente do 27 godina).

 

*Govorno područije čine frekvencije na: 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz i 4000 Hz.

 

Vrednost naloga Vojnog fonda zdravstvenog osiguranja (SOVO) za slušno pomagalo (sa PDV-om) je: od 49.000,00 do 62.000,00 dinara zavisno od odobrenog modela slušnog aparata (dok nalog slušnog aparata sa tinitus maskerom vredi 80.000,00 dinara).

 

Uslov je da je vojni osiguranik ima oštećenje sluha za koje je potrebno korišćenje slušnog aparata, a po svetskim standardima to znači da je oštenje u govornom područiju na 40 dB, odnosno da je probom utvrđeno da korisniku odgovara korišćenje aparata jer čuje bolje.

 

Vojni osiguranici mogu dobiti nalog za jedan (nalog se zanavlja posle 4 godine), a deca vojnih osiguranika za dva slušna aparata (nalog se zanavlja posle 2 godine, a važi i za studente do 27 godina).