Ready Open BTE 2&3

Tehnoliški nivo: SREDNJI-VIŠI

 cenovne klase  - prikazuju okvirne cene tehnološkog nivoa

Ready Open BTE 2&3 (DRW) zaušni slušni aparati sa otvorenim podešavanjem u uhu omogućavaju korisnicima udobnost otvorenog podešavanja, diskretnost i istovremeno jednostavnost korišćenja, uz funkcionalnost srednjeg-višeg teh. nivoa.

DRW oznaka znači da je moguće bežično povezivanje i da postoji drugi mikrofon koji omogućava adaptivnu funkciju usmerenja na govor i time omogućavaju efikasnije razumevanje u bučnom okruženju.

Varijanta Ready Open BTE 3 uključuje bežični prenos audio signala iz eksternih audio uređaja (TV-a, sterea, računara, pametnog telefona), kao i mogućnost korišćenja aplikacije za pametni telefon kojom je moguće dodatno kontrolisati aparate.

Veličina baterije: 13

Osnovne tehnološke karakteristike (svojstva) ovog modela u varijantama 2&3 su: 

 • Tehnologija preklapanja frekvetnih kanala (6-8)
 • Najnovija GN procesorska platforma
 • Adaptivna redukcija buke
 • Kalibracija za podešavanje Sistema za sprečavanje pištanja ili zujanja aparata
 • Redukcija mikrofonske buke
 • Premeštanje frekvencija
 • Generator tona za maskiranje tinitusa
 • Auto telefon
 • Nano zaštita
 • Usmerenje fokusirano na govor
 • Daljinska kontrola 2
 • Bežični prenos zvuka sa TV-a i audio uređaja (3)
 • Bežični prenos zvuka preko mikro mikrofona (3)
 • Bežični prenos zvuka sa mobilnog telefona (3)
 • Aplikacija za pametni telefon (3)

Pogledajte:

 Tehnološke karakteristike (svojstva)