Kanalni slušni aparati (ITE)

Ukolike želite da slušni aparat stoji samo u uhu, a da nemate ništa iza uha, onda su kanalni aparati pravi izbor za Vas.

Izborom tehnološkog nivoa (klase aparata) prema Vašim potrebama, željama i finansijskim mogućnostima i uz naše savete i podešavanja - ostvarićete cilj: da ponovo razumete dobro kao nekad...

Ready CIC 2&3

Tehnoliški nivo: SREDNJI-VIŠI

Ready ITC 2&3

Tehnoliški nivo: SREDNJI-VIŠI

Share 10 CIC

Tehnoliški nivo: STANDARD

Share 312 ITC

Tehnoliški nivo: STANDARD